Komunikaty


 

 
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
 

Punkt wychowawczy

Dyżur pedagoga szkolnego

ŚRODA – 15.30 – 16.30


 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
W dniu 20.06.2016r. (poniedziałek) zajęcia lekcyjne do godziny 14.10. Autobusy 15.10 Ł i 15.50 B, Ś odwołane.
 


 
 

 
 
 

Wnioski o kontynuowanie nauki w klasie I i II

1. Dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, ZŁOŻONY DO 31 MARCA 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017  kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.
2. Dzieci urodzone w 2009 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, ZŁOŻONY DO 31 MARCA 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017  kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.
 
Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek o kontynuację nauki w tej samej klasie /czyli w I albo II/ w bieżącym roku szkolnym nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu odpowiednio do klasy II bądź III, a tym samym nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego. Natomiast od 01 września 2016 roku rozpoczyna naukę odpowiednio w klasie I bądź w klasie II.
Należy też podkreślić, że decyzja o kontynuowaniu nauki ponownie w tej samej klasie należy tylko do rodziców uczniów.
Wnioski można pobrać  sekretariacie w szkole.
 

Informujemy, iż dzień 14.10.2015r. (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (zajęcia w przedszkolu bez zmian). W tym dniu w szkole są prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świetlicy szkolnej.
 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole są prowadzone
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świetlicy szkolnej.
 

Zespół Szkół w Damnicy informuje, że posiada do sprzedania Pianino RIGA pochodzące z lat 70-tych. Stan pianina: niesprawne
Zainteresowane kupnem osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 598113021 w terminie do dnia 21 września 2015r. w celu podania danych kontaktowych. Wśród zgłoszonych osób zostanie przeprowadzona aukcja „Kto da więcej.”Istnieje możliwość obejrzenia pianina w Zespole Szkół w Damnicy w godzinach 8.00 – 17.00.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015
 

 
 

 
 

BROSZURA dla Rodziców - Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną  cz.1    cz.2    cz.3
 
Punkt wychowawczy

Dyżur pedagoga szkolnego

Poniedziałek – 15.30 – 17.00

Cele:

- poradnictwo dla rodziców

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

- wskazywanie punktów pomocy rodzinie świadczonych przez różne instytucje

- udzielanie wsparcia w sytuacjach problemowych

- pomoc w pisaniu wniosków dotyczących dziecka np. wnioski o objęcie dziecka różnymi formami pomocy

- ukierunkowywanie na wybór przyszłego zawodu przez uczniów kończących gimnazjum

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych dzieci i ich problemów szkolnych i rówieśniczych

- profilaktyka uzależnień

Podkategorie