Rada rodziców Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017:

Przewodnicząca Rady Rodziców - Paulina Kwiatkowska
Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców - Anetta Boryła
Skarbnik Rady Rodziców – Kinga Próchnicka
Sekretarz Rady Rodziców – Anna Krysiak
Komisja rewizyjna: - Jolanta Wilk, Honorata Jaworska

Nr konta Rady Rodziców: 78 9315 0004 0011 5401 2000 0010

Wysokość składki na komitet rodzicielski: 20,00 zł

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.