W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła uczestniczy w projektach:

- "Od diagnozy do metamorfozy" projekt na zajęcia dodatkowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum,

- "Umiem pływać" - zajęcia pozalekcyjne z nauki pływania dla uczniów klas III szkoły podstawowej,

- "Znam zabytki sakralne mojego powiatu" - warsztaty budowania z klocków zabytków sakralnych z Powiatu Słupskiego dla uczniów klas II SP,


W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła uczestniczy w projektach:

- "Przyjaciele zwierząt" realizowanego przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk, projekt skierowany dla dzieci z grup "0" i uczniów z klas I SP,

- "Ochrona klimatu-zaczynamy od najmłodszych" realizowanego przez Radę Regionalną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, projekt skierowany dla uczniów klas III SP,

- "Rok matematyki na Pomorzu" - podejmowanie działań związanych z matematyką


W roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 nasza szkoła brała udział w następujących projektach:

- "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską - złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy" - uczniowie z klasy V SP,

- "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" - uczniowie z klas I GIM

- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - szkoła bogata w wiedzę" - uczniowie klas I-III GIM


 

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego

W dniu 29 maja grupa uczniów naszej szkoły pojechała na wycieczkę do Trójmiasta. Część dzieci wybrała się do Teatru Wybrzeże w Gdańsku na sztukę "Czarownice z Salem" w reżyserii Adama Nalepy. Spektakl był nagrodą od Marszałka Województwa Pomorskiego dla 15 uczniów z gminy - 11 z gimnazjum w Damnicy i 4 - z gimnazjum w Zagórzycy, za zaangażowanie w propagowanie matematyki, w związku z Rokiem Matematyki na Pomorzu. Dla części gimnazjalistów spektakl był nagrodą dyrektora szkoły, za zaangażowanie  w pracę na rzecz szkoły i środowiska szkolnego. Sztuka wywarła na uczniach ogromne wrażenie. Była to opowieść o tym, jak pozornie błahe wydarzenie może uruchomić spiralę zdarzeń, od której nie ma już odwrotu. Główną rolę grał znany aktor Mirosław Baka. Spektakl zrobił na naszej młodzieży niesamowite wrażenie. Bardzo dobra gra aktorów, nastrojowa muzyka i niesamowita sceneria pozostaną nam długo w pamięci.
W tym samym czasie kilkoro uczniów ze szkoły podstawowej zwiedziło także Muzeum Oceanograficzne w ramach nagrody za działalność na rzecz świetlicy szkolnej. Wycieczkę zakończyliśmy spacerem po Skwerze Kościuszki. Późnym wieczorem pełni wrażeń wróciliśmy do domu.
Dziękujemy dyrektorowi ZGK Damnica, panu Grzegorzowi Grabowskiemu za zapewnienie dowozu uczestnikom wycieczki oraz pani Anicie Freund i panu Arkadiuszowi Madurajskiemu za organizację wyjazdu.

 

Podsumowanie projektu "Ochrona klimatu - zaczynamy od najmłodszych"

W październiku uczniowie klas III szkoły podstawowej brali udział w projekcie "Ochrona klimatu-zaczynamy od najmłodszych", który miał na celu ukształtowanie właściwych postaw dzieci wobec środowiska naturalnego i ochrony jego zasobów. Ostatnim etapem projektu było badanie termowizyjne budynku szkoły, z które otrzymaliśmy raport wraz z podziękowaniami od organizatorów zajęć.


  

"Przyjaciele zwierząt"

W dniu 23 września 2015r. w naszej szkole wśród dzieci z grup "0" i uczniów z klas I SP zostały przeprowadzone zajęcia z projektu "Przyjaciele zwierząt" realizowanego przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk. Projekt ma na celu wypracowanie odpowiednich pozytywnych zachowań wśród dzieci w stosunku do zwierząt, zdobywanie i popularyzowanie wiedzy z zakresu opieki nad zwierzętami i kształtowanie umiejętności prawidłowego podejścia do nich.

Czytaj więcej: "Przyjaciele zwierząt"

Edukacja morska - zajęcia żeglarskie nad jeziorem Jasień

13 czerwca 2014r. uczniowie klasy V wraz z kolegami ze szkół ze Słupska, Redzikowa i Potęgowa uczestniczyli w zajęciach żeglarskich, które odbyły się w Zawiatach nad jeziorem Jasień. Uczestnicy, podzieleni zostali na 4 załogi, skupiające uczniów z różnych szkół, dzięki czemu mogli się lepiej  poznać i zawiązać nowe przyjaźnie. Zajęcia składały się z  czterech ,,lekcji”: żeglarstwo, ratownictwo, ekologia i szanty, łączące wiedzę teoretyczną i praktykę. Najwięcej wrażeń dostarczyła lekcja na wodzie, czyli żeglowanie po jeziorze w towarzystwie doświadczonych sterników. Zajęcia były dla wszystkich uczestników ciekawą przygodą, a dla wielu pierwszym prawdziwym spotkaniem z żeglarstwem.