REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA


W dniu 26.10.2016 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli i rodziców uczniów klas I-VI SP na temat "Motywacji dzieci i młodzieży do indywidualnego rozwoju i oceny skutków niepożądanych zachowań". Spotkanie prowadzili prelegencji z Akademickiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w ramach szkolnego projektu Punkt Dialogu Edukacyjnego Dorosłych - Strefa Rodzica. Celem spotkania było zapoznanie rodziców z możliwościami radzenia sobie z nieletnimi w warunkach domowych i szkolnych, nabycie umiejętności skutecznego komunikowania się z dzieckiem, nabycie umiejętności kreatywnego uczenia dziecka i zachęcania go do nauki, przyswojenie podstawowych informacji prawnych i sposobów reagowania w przypadku wystąpienia czynu karalnego lub przejawu demoralizacji u dziecka lub w jego otoczeniu.

 


FOLDER INFORMACYJNY DOTYCZĄCY WSZAWICYWnioski o kontynuowanie nauki w klasie I i II

1. Dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, ZŁOŻONY DO 31 MARCA 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017  kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.
2. Dzieci urodzone w 2009 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, ZŁOŻONY DO 31 MARCA 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017  kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek o kontynuację nauki w tej samej klasie /czyli w I albo II/ w bieżącym roku szkolnym nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu odpowiednio do klasy II bądź III, a tym samym nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego. Natomiast od 01 września 2016 roku rozpoczyna naukę odpowiednio w klasie I bądź w klasie II.
Należy też podkreślić, że decyzja o kontynuowaniu nauki ponownie w tej samej klasie należy tylko do rodziców uczniów.
Wnioski można pobrać  sekretariacie w szkole.


Szanowni Państwo
chcielibyśmy poinformować, że w bibliotece  szkolnej jest wystawionych i udostępnianych czytelnikom wiele nowych książek, między innymi i te, które uczniowie wskazali w wyborach przeprowadzonych w ubiegłym roku szkolnym w ramach projektu "Książki naszych marzeń”. Nowe pozycje cieszą się dużą popularnością zarówno wśród dziewcząt jak i wśród chłopców.
Jednakże, za pośrednictwem Państwa, biblioteka pragnie zachęcić do odwiedzin te dzieci, które czytania nie uważają za ciekawą rozrywkę. Prosimy o przekazanie swoim pociechom, by zachodziły częściej do biblioteki szkolnej - "w bibliotece można się uśmiechać, tu nie jesteś oceniany i zawsze mile widziany”

Zachęcamy do czytania i zapraszamy do biblioteki.


W dniu 10 grudnia 2015r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców i nauczycieli dotyczące problemu dopalaczy. Serdecznie zapraszamy


JAK BYĆ DOBRYM RODZICEM?


DEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW 

Szkolenie dla rodziców nt. Zagrożenia dzieci i młodzieży w internecie

W dniu 17.05.2016r. odbyło się spotkanie z Henrykiem Jeszke z   Centrum Praw Człowieka i Profilaktyki Patologii Społecznych na temat „Zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie”. W spotkaniu wzięła udział bardzo liczna grupa zainteresowanych tematem rodziców oraz wszyscy nauczyciele z ZS w Damnicy. Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi zarówno na pozytywne aspekty korzystania z sieci Internet, ale także na niebezpieczeństwa czyhające w sieci podczas użytkowania jej przez  dzieci i młodzież.

Spotkanie z rodzicami dotyczące dopalaczy

W dniu 10.12.2015r. odbyło się spotkanie  rodziców  z Henrykiem Jeszke z Centrum Praw Człowieka i Profilaktyki Patologii Społecznych na temat "Dopalacze- współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży". W spotkaniu wzięli udział ponad 60 rodziców uczniów z klas 4-6 szkoły podstawowej i gimnazjum. Prowadzący omówił: definicje dopalaczy, ich charakterystykę i klasyfikację, rozwój i fenomen zjawiska dopalaczy, konsumentów dopalaczy, konsekwencje zdrowotne i społeczne.

Gotowość szkolna

     Dnia 28.05.2015r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z rodzicami grup „O” na temat „Gotowość szkolna. Jak przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole?”.  Spotkanie odbyło się w ramach innowacji pedagogicznej „Strefa rodzica” przy współpracy z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Słupsku.

         
Tematyka spotkania cieszyła się dużym zainteresowaniem rodziców, którzy licznie na nie przybyli,  aby obejrzeć prezentację multimedialną  i dowiedzieć się  od specjalistów (psychologa i pedagoga-logopedy) istotnych treści dotyczących funkcjonowania sześciolatków w klasie pierwszej.