Aktualności

VII Targi Edukacyjne w Damnicy

    Dnia 27 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Damnicy  odbyły się  już po raz siódmy Targi Edukacyjne skierowane do uczniów klas III gimnazjum z terenu naszej gminy.


Zaproszenie na targi przyjęło 20 szkół ponadgimnazjalnych z miasta Słupska i powiatu słupskiego. Były to:
1.    I Liceum Ogólnokształcące
2.    II Liceum Ogólnokształcące
3.    V Liceum Ogólnokształcące
4.    IV Liceum Ogólnokształcące
5.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
6.    Zespół Szkół Budowlanych
7.    Zespół Szkół Technicznych
8.    Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych
9.    Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
10.    Technikum Leśne w Warcinie
11.    Zespół Szkół Agrotechnicznych
12.    Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
13.    Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
14.    Zespół Szkół Społecznych Ponadgimnazjalnych
15.    Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego
16.    Technikum TEB Edukacja
17.      Młodzieżowe Liceum Ogólnokształcące
18.     Liceum Plastyczne
19.     I Prywatne Liceum Ogólnokształcące
20.     Cech Rzemiosł Różnych w Słupsku
Głównym założeniem targów było umożliwienie prezentacji oferty wszystkich szkół ponadgimnazjalnych,  integracja społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej, zapoznanie gimnazjalistów ze strukturą szkół ponadgimnazjalnych, a także  upowszechnienie wiedzy na temat ścieżki  kariery edukacyjnej poprzez bezpośrednie kontakty gimnazjalistów z doradcami zawodowymi z  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Słupsku.
By zachęcić uczniów do podjęcia nauki w murach swojej szkoły, każda placówka starała się przedstawić siebie w sposób barwny i atrakcyjny. Podczas targów młodzież miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 oraz z zasadami i warunkami przyjęcia do określonej placówki.
Oficjalnego otwarcia VII Targów Edukacyjnych dokonał Wójt Gminy Damnica- Grzegorz Jaworski.
Targi edukacyjne przyniosły wymierne efekty. Uczniowie otrzymali niezbędne informacje, mieli przy tym możliwość bezpośredniej rozmowy
z nauczycielami i przedstawicielami uczniów, którymi niejednokrotnie byli absolwenci naszego gimnazjum. Wielu uczniów skorzystało z przygotowanych informacji rozdawanych w postaci ulotek, folderów, plakatów.
Organizacja Targów Edukacyjnych jest jednym z elementów prowadzonego w szkołach poradnictwa edukacyjno-zawodowego,  przygotowującego młodzież do podjęcia decyzji związanej z wyborem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.