W piątek, 9 listopada, uczniowie naszej szkoły uroczyście świętowali stulecie Niepodległości Polski. W ramach tej wspaniałej rocznicy o godz. 11.11. przed budynkiem CEiK-u wspólnie z Wójtem Gminy Damnica, Radnymi, Kołem Gospodyń Wiejskich, członkami projektu Srebrna Sieć oraz mieszkańcami Damnicy odśpiewano hymn państwowy. Następnie wszyscy udali się do sali widowiskowej, w której odbyła się druga część uroczystości. Po powitaniu i przemówieniu Dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy pana Andrzeja Kordylasa, na scenę zaproszono Dyrektora CEiK-u pana Grzegorza Gurłacza, który w ramach akcji Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, odczytał fragment powieści.
Ostatnią częścią uroczystości był montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Wspaniałe wiersze i pieśni patriotyczne, interesująca prezentacja multimedialna, piękna scenografia wplecione w opowieść o walce za wolną Polskę, przybliżyły wszystkim zebranym historię odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Za przygotowanie uroczystość serdecznie dziękujemy: pani Katarzynie Dzitko – Nawrockiej, Monice Wasek, Annie Zawadzkiej, Annie Kubik, Dyrektorowi CEiK Damnica, panu Grzegorzowi Gurłacz oraz Dyrektorowi ZGK Damnica, panu Andrzejowi Łosiak.