Zgodnie z pismem otrzymanym z Kuratorium Oświaty, w ślad za informacjami przekazanymi Państwu na spotkaniach w dniu 14 maja, zachęcamy Państwa do zapoznania się z tematem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz informacjami dotyczącymi osób i instytucji do których można się zgłosić, o wsparcie w sytuacjach tego wymagających. W związku z tym, prosimy wszystkich nauczycieli oraz chętnych rodziców o zapoznanie się z następującymi dokumentami: Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów oraz Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole.

Przypominamy także, że w szkole działa skrzynka mailowa, gdzie oczekujemy na Państwa bądź uczniów sygnały dotyczące bezpieczeństwa w placówce. Jest to skrzynka elektroniczna: pedagog@zsdamnica.pl. Oprócz tego jest skrzynka „Listy do pedagoga”, gdzie można wrzucać listy w formie papierowej. Wszystkie wiadomości, które trafiają do skrzynki są analizowane.

 

Infolinie, które mogą pomóc:

  • Dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  800 12 12 12
  • Dla dorosłych: 800 100 100

116 111 to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych.

PRZYDATNE PISMA:

 Sezon grzewczy – poradnik zachowań

Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta – link do filmu

 

ALARM 112

Szanowni Państwo !!!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm 112 do wysyłania zgłoszeń do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Aplikacja dedykowana jest w szczególności osobom głuchym i niedosłyszącym, czasowo pozbawionym możliwości mówienia, jak również osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia, którzy dzięki aplikacji będą mogli w sposób dyskretny skontaktować się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR).

Poprzez wybranie w aplikacji odpowiednich piktogramów użytkownicy mogą dokonać zgłoszenia w celu poinformowania odpowiednich służb ratunkowych wraz z określeniem lokalizacji i rodzaju zdarzenia.

Po dokonaniu zgłoszenia możliwa jest dwustronna komunikacja pomiędzy operatorem numeru alarmowego i użytkownikiem za pomocą SMS. Z poziomu aplikacji można również zadzwonić na numer alarmowy 112. Wszystkie zgłoszenia dokonane z poziomu aplikacji Alarm112, w trakcie obsługi których nie ma możliwości nawiązania komunikacji ze zgłaszającym, są traktowane jako zgłoszenia zasadne i są przez operatora numeru alarmowego przekazane, zgodnie z obowiązującym katalogiem zdarzeń, do odpowiednich służb.

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm 112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji. Aplikacja mobilna Alarm 112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych: Android i iOS.

Aplikację można pobrać:

– Alarm 112 w Google Play,

– Alarm 112 w App Store.