Zgodnie z pismem otrzymanym z Kuratorium Oświaty, w ślad za informacjami przekazanymi Państwu na spotkaniach w dniu 14 maja, zachęcamy Państwa do zapoznania się z tematem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz informacjami dotyczącymi osób i instytucji do których można się zgłosić, o wsparcie w sytuacjach tego wymagających. W związku z tym, prosimy wszystkich nauczycieli oraz chętnych rodziców o zapoznanie się z następującymi dokumentami: Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów oraz Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole.

Przypominamy także, że w szkole działa skrzynka mailowa, gdzie oczekujemy na Państwa bądź uczniów sygnały dotyczące bezpieczeństwa w placówce. Jest to skrzynka elektroniczna: pedagog@zsdamnica.pl. Oprócz tego jest skrzynka „Listy do pedagoga”, gdzie można wrzucać listy w formie papierowej. Wszystkie wiadomości, które trafiają do skrzynki są analizowane.

 

Infolinie, które mogą pomóc:

  • Dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  800 12 12 12
  • Dla dorosłych: 800 100 100

116 111 to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych.

PRZYDATNE PISMA:

 Sezon grzewczy – poradnik zachowań