Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie 34/20 – wprowadzenie Procedur nauczania zdalnego i hybrydowego

Zarządzenie 39/20 – zmiany do Zarządzenia 34/20 w sprawie wprowadzenia Procedur nauczania zdalnego i hybrydowego

Procedury nauczania zdalnego

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy w sprawie opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy w sprawie wprowadzenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Zespołu Szkól w Damnicy

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Damnicy

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 na terenie Przedszkola „Leśny Ludek” w Damnicy

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

Tekst jednolity Statutu Zespołu Szkół w Damnicy po zmianach zatwierdzonych uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 3 lutego 2021 r.

Wykaz innowacji pedagogicznych realizowanych w roku szkolnym 2020/2021

regulamin korzystania z szafek szkolnych

KLAUZULA informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów w Zespole Szkół w Damnicy

KLAUZULA monitoring 

KLAUZULE informacyjne

Zapytanie ofertowe – dostawa węgla           załączniki