Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy w sprawie opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu

Statut Zespołu Szkół w Damnicy

Wykaz innowacji pedagogicznych realizowanych w roku szkolnym 2018/2019

Ochrona danych osobowych:

KLAUZULA informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów w Zespole Szkół w Damnicy

KLAUZULA monitoring 

KLAUZULE informacyjne

Zapytanie ofertowe – dostawa węgla           załączniki

Protokół  z przeprowadzonego zapytania ofertowego

III Wojewódzki Konkurs Ortograficzny 2018/2019

III WOJEWÓDZKI KONKURS PIĘKNEGO PISANIA ” KALIGRAFIA NA MEDAL”