REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIA – VI WOJEWÓDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY

 

Zaproszenie na VI Wojewódzki Konkurs Ortograficzny 2024

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkurs Pięknego Pisania 2024

 

Regulamin konkursu „Anioły, Aniołeczki”

RODO Konkurs „Anioły, Aniołeczki”

 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy w sprawie opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu

 

Tekst jednolity Statutu Zespołu Szkół w Damnicy po zmianach zatwierdzonych uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 3 lutego 2021 r.

 

regulamin korzystania z szafek szkolnych

KLAUZULA informacyjna dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów w Zespole Szkół w Damnicy

KLAUZULA monitoring 

KLAUZULE informacyjne

Zapytanie ofertowe – dostawa węgla           załączniki

 

zapytanie ofertowe dożywianie –  „0”

zapytanie ofertowe dożywianie – SP