Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy w sprawie opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu

Statut Zespołu Szkół w Damnicy