Zespół Szkół w Damnicy zaprasza do udziału w konkursie organizowanym

pod honorowym patronatem Wójta Gminy Damnica

 przy wsparciu organizacyjnym

Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy

oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy

Regulamin Wojewódzkiego Konkurs Pięknego Pisania