31 maja uczniowie uczęszczający na zajęcia z języka kaszubskiego, udali się na wycieczkę do Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie. Dzieci zaczęły zwiedzanie od parteru, gdzie znajdowała się wystawa etnograficzna poświęcona kulturze materialnej Kaszubów. Kolejne sale ukazywały uczniom dawne pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia gospodarcze. Dzieci miały okazję zapoznać się z narzędziami, sprzętem rolno-hodowlanym, jak również z przedmiotami, które bezpowrotnie wyszły z użycia. Na pierwszym piętrze, znajdowała się wystawa o charakterze artystyczno-historycznym, była to wystawa sztuki sakralnej oraz portrety książąt pomorskich. Można było także podziwiać niezwykłą wystawę pt. „Józef Chełmowski. In memoriam″ – poświęconej twórczości jednego z najwybitniejszych twórców ludowych. Po obejrzeniu eksponatów i wystaw w Muzeum, uczniowie uczestniczyli w warsztatach malowania na płótnie.

Pełni nowych wrażeń, uczniowie wrócili do domu bardzo zadowoleni.