W związku z udziałem szkoły w „Programie dla szkół” informujemy, że rodzic lub opiekun prawny dziecka uczącego się zdalnie, który wcześniej wyraził zgodę na udział w programie, może zdecydować się na odbiór pojedynczych porcji owoców lub warzyw oraz mleka lub przetworów mlecznych w dniu dostawy.

Zainteresowani rodzice uczniów klas IV-V proszeni są o wypełnienie załączonego oświadczenia „Załącznik XII”  i odesłanie w formie papierowej do sekretariatu szkoły lub skanem na adres mailowy sekretariat@zsdamnica.pl do 15.02.2021 r. (poniedziałek).

W przypadku nie wyrażenia zgody na odbiór produktów prosimy o informację telefoniczną pod numerem telefonu 59 811-30-21 także do dnia 15.02.2021 r.

Załącznik XII_-_ Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego