Od poniedziałku 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. zostaje przedłużone ograniczenie funkcjonowania przedszkoli w całym kraju.

Przypominamy, że do placówek mogą uczęszczać tylko dzieci, których rodzice:

 1. są zatrudnienie w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek.

Przyjęcie do przedszkola odbywa się na wniosek rodzica, do którego należy dołączyć zaświadczenie o miejscu zatrudnienia.