W związku z potwierdzonym przypadkiem zachorowania pracownika Zespołu Szkół w Damnicy na COVID-19, wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie przejścia klas IV – VIII w dniach 07 – 09.10 2020 r. na nauczanie zdalne oraz pozostawienie oddziałów przedszkolnych i klas I – III w trybie stacjonarnym. Do chwili obecnej takiej opinii nie otrzymano, więc szkoła pracuje w dniu 7 października w normalnym trybie.

O wszelkich zmianach będziemy informować Rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.