W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły przystąpili do I części egzaminu ósmoklasisty. Przez 120 minut rozwiązywali arkusz z języka polskiego.

Życzymy wszystkim uzyskania wyniku 100%!