Uczniowie klasy VIII powinni przybyć do szkoły najpóźniej na godzinę 8:20.

 

DOWÓZ ODWÓZ
AUTOBUS POCIĄG AUTOBUS POCIĄG
Święcichowo 7:20 Strzyżyno 7:54 Święcichowo

Łebień

11:15 Strzyżyno 12:25
Bięcino 7:25
Budy 7:30
Damnica 7:35
Łebień 7:45
Damnica 8:15

 

 

W dniach 16-17 czerwca br. wszyscy uczniowie piszą egzamin na sali gimnastycznej, a w dniu 18 czerwca w salach:

–  102 ( uczniowie o numerach od 1-7),

– 103 ( uczniowie o numerach od 8-15),

– 104 ( uczniowie i numerach od 16-22)

 

Prosimy o zapoznanie się z „ Wewnętrzną procedurą dotyczącą organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. w Zespole Szkół w Damnicy” oraz stosowanie się do niej w czasie egzaminu.

Procedura dostępna pod linkiem: WEWNĘTRZNA PROCEDURA – EGZAMIN

Wytyczne dostępne pod linkiem: Wytyczne-egzamin ósmoklasisty.