Słysząc hasło: „średniowiecze” większość osób epokę historyczną będzie kojarzyć ze stanem rycerskim. Tego właśnie stanu średniowiecznego społeczeństwa dotyczyła lekcja historii z rekonstruktorami z Grupy Artystycznej „Rekonstrukto” z Lublina. 17 marca na holu głównym w naszej szkole rekonstruktorzy zaprezentowali uczniom oraz nauczycielom w  jaki sposób wyglądało średniowieczne społeczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem rycerstwa. Grupa bardzo mocno zaktywizowała uczniów do współpracy przy pokazie: zbroje, miecze, buzdygany, buławy, kolczugi a także dyby niektórzy uczniowie mogli „przetestować” na sobie.

Grupie Rekonstrukto dziękujmy za występ i zapraszamy ponownie.