W dniu 18 maja 2022 r. delegacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Damnicy wraz ze Sztandarem Szkoły uczestniczyła w XI Diecezjalnym Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II w Społecznej Szkole Podstawowej w Niepoględziu. W skład delegacji weszli dyrektor szkoły p. Maria Czerska, katechetka p. Dorota Sulikowska oraz uczniowie: Julia Wojtczyk, Przemysław Dudzik i Marcel Obert.

Nasza wizyta rozpoczęła się od zapalenia znicza przy pomniku Jana Pawła II. Potem mieliśmy możliwość zwiedzić szkołę i zapoznać się z historią pałacu, w którym mieści się szkoła. O godzinie  12.00 rozpoczęła się msza święta pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Arkadiusza Okroja. Uwagę wszystkich przykuwał ołtarz umieszczony na dwóch kajakach, który był nawiązaniem do spływu kajakowego na Słupi, w którym uczestniczył Karol Wojtyła w roku 1964. Po tej części udaliśmy się do budynku dawnego spichlerza, w którym podczas projekcji uczestnicy zapoznali się z historią szkoły, jej przemianami i obecną działalnością. W krótkiej części artystycznej znalazły się odniesienia do obecnej sytuacji społecznej, gdzie zamiast pokoju, miłości, zrozumienia dominują obojętność, agresja, zaniedbanie, chciwość, oszczerstwa. Receptą na to jest postępowanie zgodnie z naukami Kościoła.

Atrakcją dalszej części był quiz dotyczący życia Jana Pawła II i szkoły w Niepoględziu. Zwycięzcy wygrali dla swojej szkoły spływ kajakowy dla 20 uczniów. Pozostałe szkoły, w tym nasza, otrzymały zaproszenie na ten spływ dla 4 osób. Spływ odbędzie się 16 lipca br. Po poczęstunku udaliśmy się do parku okalającego pałac, gdzie dla upamiętnienia zjazdu przedstawiciele szkół zasadzili Dąb Pokoju. Ostatnim punktem spotkania było losowanie organizatora następnego zjazdu. Okazała się nim szkoła w Starej Kiszewie.

To był wspaniale spędzony czas, a gospodarze uroczystości jak zwykle byli bardzo gościnni.