Na posiedzeniu w dniu 8 maja 2020 r. komisja rekrutacyjna rozpatrzyła 9 wniosków o przyjęcie dzieci do Przedszkola „Leśny Ludek” w Damnicy.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w przedszkolu, 5 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych.                               4 wnioski zostały odrzucone z powodu braku wolnych miejsc lub niespełnienia kryteriów przyjęcia dziecka do przedszkola.

Dzieci zakwalifikowane:

  • Piotr Mączka
  • Wojciech Golański
  • Tobiasz Szyszka
  • Julian Kowalik
  • Pola Kacprzak

Rodzice o wynikach rekrutacji mogą dowiadywać się osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do dostarczenia pisma potwierdzającego wolę przyjęcia do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie: 12.05.2020 r. – 22.05.2020 r. (wzór druku do pobrania w zakładce Strefa Rodzica). Niedostarczenie w/w pisma będzie jednoznaczne z rezygnacją z przedszkola.