Informujemy, że w sekretariacie szkoły znajdują się wnioski o zapisanie dziecka do Przedszkola „Leśny Ludek” w Damnicy na okres wakacyjny od 02.08.2021 r. do 13.08.2021 r. Wniosek dostępny jest również do pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce Strefa Rodzica.

Wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 23 lipca 2021 r. w sekretariacie Zespołu Szkół w Damnicy, przesłać pocztą tradycyjną lub skan pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zsdamnica.pl.

W dniach  28 – 30 lipca 2021 r. należy zgłosić się do sekretariatu szkoły w celu podpisania umowy.

Wniosek_przedszkole