W ramach zajęć zawodoznawczych, klasy ósme wybrały się do damnickiego oddziału firmy Kospel, który jest jednym z największych w Europie producentów podgrzewaczy wody i elektrycznych kotłów centralnego ogrzewania. Dzięki uprzejmości dyrektora oddziału firmy, pana Krzysztofa Rębacza uczniowie mieli okazję zwiedzić firmę i zapoznać się z procesem produkcji. W czasie zwiedzania przeprowadzono również pogadankę dotyczącą preorientacji zawodowej. Dziękujemy dyrekcji zakładu produkcyjnego Kospel za umożliwienie młodzieży  Zespołu Szkół w Damnicy zapoznania się z funkcjonowaniem zakładu pracy w naszym środowisku lokalnym.