W dniu 4 grudnia br. grupa uczniów z klas V, VII i VIII naszej szkoły, pod opieką pani A. Michalczyk i pana M. Ziatyka wzięła udział w warsztatach ekologicznych, przygotowanych przez Firmę Elwoz Eco. Spotkanie odbyło się na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chlewnicy.

Warsztaty zostały podzielone na dwie części:

W sali wykładowej, pod okiem specjalistów, nasi uczniowie przypomnieli sobie czym są odpady, dlaczego stanowią zagrożenie dla środowiska i w jaki sposób należy je prawidłowo segregować. Przypomniane zostało pojęcie recyklingu a nasi uczniowie chętnie podawali przykłady działań zmniejszających wytwarzanie odpadów.

W części warsztatowej z wykorzystaniem sitka sprawdziliśmy ile drobinek plastiku jest w piasku znad morza. Za pomocą mikroskopu mogliśmy zobaczyć w powiększeniu włókna różnych materiałów i zaobserwować mikroplastik wśród ziarenek piasku.

Druga część spotkania to spacer po terenie zakładu. Nasi uczniowie mieli okazję zobaczyć olbrzymie hale sortowania naszych domowych śmieci i składowiska już posegregowanych i gotowych do odzysku i recyklingu odpadów. Dowiedzieli się, że każdy odpad znajduje swoje nowe miejsce i zastosowanie.

Na zakończenie spotkania każdy z uczestników dostał upominek.

Dziękujemy Firmie Elwoz Eco i pracownikom RIPOK w Chlewnicy za zaproszenie nas i przeprowadzenie ciekawych warsztatów.

Segregacja się opłaca!