W   piątek 19 maja 2023 roku odbył się V Wojewódzki Konkurs Pięknego Pisania dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.  Konkurs został objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Damnica – Pana Andrzeja Kordylasa.  W trzecim etapie konkursu wzięło udział 12 uczniów z terenu naszego województwa.  Celem konkursu było rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki pięknego pisania oraz doskonalenie umiejętności odręcznego przepisywania tekstów. Zadaniem uczniów było staranne przepisanie wskazanych fragmentów lektur.

Nagrody dla  laureatów, wszystkich uczestników konkursu oraz ich nauczycieli zostały ufundowane przez Wójta Gminy Damnica pana Andrzeja Kordylasa, nagrody dla finalistów  ufundowała  Dyrektor Zespołu Szkół w Damnicy Pani Maria Czerska.  Z rąk Zastępcy wójta Gminy Damnica Pana Grzegorza Kiczmachowskiego oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy Pani Marii Czerskiej laureaci otrzymali pamiątkowe wieczne pióra z grawerem, natomiast finaliści  zostali nagrodzeni kartami podarunkowymi do Empiku.

 

Zwycięzcami tegorocznego konkursu zostali:

 

Laureaci konkursu:

 

I  miejsce: Oliwia Kołtun – SP Smołdzino

 

II  miejsce: Aleksandra Żółć – SP Kobylnica

 

III miejsce: Alicja Puchała – SP Zagórzyca

 

Finaliści konkursu:

 

III miejsce: Amelia Wojnowska: SP Potęgowo

 

IV miejsce: Hanna Taczała – SP Głobino

 

V miejsce: Weronika Śpiewak – SP Damnica

 

Gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy za przybycie wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom i opiekunom. Miło było Was gościć w naszej szkole.

 

Dziękujemy za  udział w pracach  komisji konkursowej  pani Joannie Wojtczyk  Głównemu specjaliście do spraw oświaty  i spraw społecznych  w Gminie Damnica, Pani Katarzynie Sobolewskiej Dyrektorowi Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy,  Katarzynie Wiśniewskiej – nauczycielce ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy, Katarzynie Styk – nauczycielce z Zespołu Szkół w Damnicy.

 

Składamy podziękowania  Radzie Rodziców przy Zespole  Szkół  w Damnicy za finansowe wsparcie konkursu. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły pani Wioletta Bogusz oraz  Jolanta Kozyrska.