Rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego na rok szkolny 2020/2021 rozpoczęła się 15 czerwca 2020 r. i odbywa się poprzez system elektroniczny NABO.

Kanał dostępu dla kandydatów: https://ponadpodstawowe-slupsk.nabory.pl