Informujemy, że w zakładce Strefa Rodzica umieszczono dokumenty  przedszkola do pobrania w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022. Rodzice proszeni są o pobranie i wypełnienie dwóch egzemplarzy umowy – po jednym dla każdej ze stron, upoważnienia do odbioru dziecka oraz zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. Komplet dokumentów prosimy przynosić do dnia 31.08.2021 r. do godziny 15:00 do sekretariatu szkoły.

Przypominamy o prawidłowym wypełnianiu danych w umowach oraz godzin pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z wnioskami o przyjęcie. W przypadku zmiany liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, prosimy o poinformowanie sekretariatu w celu sporządzenia aneksu do umowy.

umowa przedszkole 2021

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

ZGODA RODZICÓW