„Ziemio polska, Ziemio trudna i doświadczona. Ziemio moja. Bądź pozdrowiona! – Jan Paweł II” – Tymi słowami uczniowie klasy VII rozpoczęli uroczystość z okazji 105. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas apelu uczniowie zapoznali społeczność szkolną z historią ziem polskich podczas zaborów oraz twórczością polskich, międzywojennych autorów. Całość wieńczyły pieśni patriotyczne zaśpiewane przez szkolny chór. Na zakończenie wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy w ramach akcji #SzkołaDoHymnu.