Poznaliśmy laureatów szkolnego konkursu „Super Klasa” w roku szkolnym 2019/2020 zorganizowanego  przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Damnicy . Zwycięzcą została klasa Vb (obecnie VIb). Nagrodę w postaci pucharu i nagrody pieniężnej wręczyła uczennicy Dyrektor Zespołu Szkół w Damnicy pani Maria Czerska w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiemu  p. Macieja Ziatyka. Na wyrazy wielkiego uznania zasługuje fakt, że klasa przekazała nagrodę na cele charytatywne, w tym przypadku na schronisko dla  zwierząt.  Całej klasie oraz wychowawcy klasy pani Sławomirze Seweryńskiej jeszcze raz bardzo gratulujemy.