Szanowni Państwo!

Rodzice uczniów i wychowanków Zespołu Szkół w Damnicy

W związku z przedłużającym się strajkiem nauczycieli Zespołu Szkół w Damnicy informuję, że w dniach 15, 16, 17 kwietnia br. zajęcia dydaktyczne zostają odwołane. W tych dniach odbędzie się w szkole tylko egzamin ósmoklasisty. Dowóz uczniów na egzamin zgodnie z wcześniej podanym harmonogramem.

Opieka przedszkolna dla dzieci tych z Państwa, którzy nie mogą zapewnić jej we własnym zakresie, będzie w dalszym ciągu świadczona w Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy w godzinach 6.15 – 15.45. Warunkiem uczestniczenia dziecka w zajęciach będzie Państwa zgoda na pozostawienie dziecka pod opieką pracowników, którzy mogą nie posiadać pełnych kwalifikacji pedagogicznych oraz zapewnienie wyżywienia dziecka we własnym zakresie. Druk zgody jest do pobrania i wypełnienia na miejscu.

 

Maria Czerska

Dyrektor Szkoły