Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa i wspólna lekcja poszanowania dla środowiska. Jej zadaniem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Nasza szkoła  corocznie bierze udział w akcji Sprzątanie świata i tak też stało się w tym razem. Podczas całego tygodnia od 14 do 18 września wszyscy uczniowie udali się z wychowawcami klas na wspólne sprzątanie swojej najbliższej okolicy, aby choć w niewielkim stopniu posprzątać świat dookoła siebie.

Tego typu działania są interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu. Zakład Gospodarki Komunalnej zaopatrzył nas w worki a Urząd Gminy w worki oraz rękawiczki.