Informujemy, że od 20.03.2023 r. ruszyła rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 w Damnicy.

W zakładce Strefa Rodzica zostały umieszczone dokumenty i wnioski rekrutacyjne.

Poniżej tabele z terminami postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola i Szkoły Podstawowej:

Terminy  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  na rok szkolny  2023/2024

do przedszkola i oddziałów przedszkolnych  w  szkołach podstawowych

dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica.

 

 

Lp.

 

Czynności  postępowania rekrutacyjnego

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

o przyjęcie do:

Ø  przedszkola;

Ø  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

13.03.2023

24.03.2023

 

24.04.2023

05.05.2023

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

03.04.2023

 

10.05.2023

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 04.04.2023

14.04.2023

11.05.2023

19.05.2023

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

21.04.2023

 

24.05.2023

Terminy  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  na rok szkolny  2023/2024

do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Damnica.

 

Lp.

 

Czynności  postępowania rekrutacyjnego

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.  

20.03.2023

21.04.2023

 

01.06.2023

09.06.2023

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

12.05.2023

 

14.06.2023

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 15.05.2023

26.05.2023

15.06.2023

23.06.2023

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

31.05.2023

 

30.06.2023