We wtorek, 4 czerwca 2019 r., zebraliśmy się wspólnie w holu szkoły w 30 rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu RP oraz wolnych wyborów do Senatu, aby o godzinie 12.00 uroczyście odśpiewać Hymn Polski.
Ten wielki dzień – 4 czerwca 1989 roku był rezultatem porozumienia pomiędzy władzą komunistyczną a częścią opozycji podczas obrad Okrągłego Stołu. Wynik wyborów zmienił układ sił politycznych w Polsce. Za przykładem Polski poszły inne kraje bloku komunistycznego. Był to początek „jesieni ludów” w Europie, której symbolem stał się upadek muru berlińskiego.
Cieszymy się, że dzięki tamtym wydarzeniom możemy żyć w wolnej i demokratycznej Polsce.