W dniu 15 maja 2020 r. komisja rozpatrzyła 18 wniosków o zapisanie kandydatów do szkoły podstawowej (uczniowie z obwodu szkoły).  Wszystkie wnioski o przyjęcie i zapisanie kandydatów do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Damnicy zostały pozytywnie zakwalifikowane przez komisję rekrutacyjną.

rekrutacja SP – LISTA