Komisja rekrutacyjna przy Przedszkolu „Leśny Ludek” w Damnicy na posiedzeniu w dniu 03 kwietnia  2024 r. rozpatrzyła 22 wnioski o przyjęcie dzieci do Przedszkola „Leśny Ludek” w Damnicy.

20 wniosków zostało pozytywnie zakwalifikowanych. 2 wnioski pozostały bez rozpatrzenia w związku z tym, że dotyczą dzieci spoza terenu gminy. Rozpatrzenie nastąpi w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w przedszkolu po przeprowadzonej rekrutacji.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do dostarczenia pisma potwierdzającego wolę przyjęcia do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie: 04.04.2024 r. – 12.04.2024 r. Niedostarczenie w/w pisma będzie jednoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

protokół z dnia 03.04.2024 r.- rekrutacja 2024 – przedszkole

potwierdzenie woli przyjęcia – przedszkole