Informujemy o zakończonej rekrutacji do przedszkola. O wynikach rekrutacji można dowiadywać się pod numerem telefonu 598113021 lub osobiście w sekretariacie szkoły. Zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w terminie do 06.05.2022 r. przyjmujemy wnioski na wolne miejsca w przedszkolu w postępowaniu uzupełniającym.