W naszej szkole odbyły się przesiewowe badania słuchu dla dzieci z oddziałów przedszkolnych , które w przyszłym roku rozpoczną naukę w klasie pierwszej. Dnia 27 lutego  oraz 20 marca pani Jolanta Kamińska dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słupsku przebadała dzieci za pomocą Platformy do Badania Zmysłów . Jest to nowoczesne narzędzie do wykrywania zaburzeń wzroku , słuchu, mowy , a tym samym umożliwia ich szybkie leczenie. Składa się z komputera ze słuchawkami audiometrycznymi . Badanie słuchu oparte jest na audiometrycznej próbie tonalnej dla częstotliwości 1000, 2000 i 4000 Hz oraz testowaniu rozumienia mowy w szumie. Głównym celem badań jest wczesne rozpoznanie u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego , zaburzeń słuchu , które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój . Wykryte zaburzenia powinny być skonsultowane w Specjalistycznej Poradni Laryngologicznej celem wdrożenia odpowiedniego leczenia.