Zajęcia pozalekcyjne na basenie dla uczniów klas III szkoły podstawowej

„Umiem pływać”

 

Szanowni Rodzice,

informujemy, iż od 16 września 2019 r. uczniowie klas III Szkoły Podstawowej rozpoczną naukę pływania w Parku Wodnym w Redzikowie. Nauka pływania na basenie będzie prowadzona przez instruktorów WOPRu od września do grudnia. Uczniowie będą dowożeni autobusem, w którym opiekę będzie sprawował pracownik naszej szkoły. Zajęcia na basenie są zajęciami dodatkowymi.

Nauka pływania będzie prowadzona po zajęciach szkolnych. W związku z tym prosimy osoby chętne o jak najszybsze wypełnienie deklaracji udziału w zajęciach nauki pływania, którą uczniowie otrzymali od wychowawcy klasy.

Regulamin projektu dostępny jest na stronie szkoły.