Dnia 25 listopada 2019r. odbyło się spotkanie profilaktyczne skierowane do rodziców uczniów klas VI-VIII pod nazwą  # Prawo # Zdrowie # AllMylife. To lokalny projekt profilaktyczny utworzony przy współpracy Szkoły i Komendy Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku.

Prowadzącym spotkanie był funkcjonariusz z  Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Powyższy program podejmuje tematykę: odpowiedzialności karnej młodego człowieka, uzależnień od mediów, dopalaczy, narkotyków, alkoholu oraz przeciwdziałania tym zachowaniom.