Informujemy, że harmonogram dyżurów wakacyjnych Przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu naszej gminy przedstawia się następująco:

01.07.2022 r. – 31.07.2022 r. – Przedszkole „Leśny Ludek” w Damnicy

01.08.2022 r. – 14.08.2022 r. – Szkoła Podstawowa w Damnie

15.08.2022 r. – 31.08.2022 r. – Szkoła Podstawowa w Zagórzycy

Wnioski o zapisanie dziecka lub kontynuację opieki przedszkolnej w naszej placówce na miesiąc lipiec należy składać w sekretariacie szkoły osobiście, mailem lub przesłać listownie do 24.06.2022 r. Umowy rodziców wychowanków uczęszczających do Przedszkola „Leśny Ludek” zostaną przedłużone aneksem. Rodziców pozostałych dzieci zapraszamy w dniach 29.06 – 30.06.2022 r. do podpisania umów na świadczenie opieki przedszkolnej.

Załączniki:

Wniosek o zapisanie dziecka

Wniosek o kontynuację

Wzór umowy na świadczenie opieki przedszkolnej