Szanowni Państwo, Rodzice uczniów i wychowanków Zespołu Szkół w Damnicy!

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

W związku z tym:

 • zajęcia w szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • nauczyciele przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • należy śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Drodzy Rodzice,

 • zachęcajcie dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • należy odpowiedzialnie wykorzystać czas zawieszenia zajęć w szkole: można przeczytać ulubioną książkę, uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijać kompetencje, korzystając przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez nauczyciela;
 • jeśli macie dziecko w wieku do 8 lat, rodzicowi przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej ZUS;
 • przekażcie osobom, które będą opiekować się Waszym dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • należy rygorystycznie przestrzegać w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie;
 • unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • śledźcie na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Od 12 marca  br. autobusy ZGK dowożące dzieci do szkoły są odwołane. 12 i 13 marca będą jeździć tylko autobusy PKS. Od 16 marca ich kursy spod szkoły zostają także zawieszone.