Informujemy, że od poniedziałku 11 października  do piątku 15 października 2021 r. szkoła będzie pracowała w trybie hybrydowym. Uczniowie klas 4a, 5a, 7a, 7b, 8a i 8b będą uczestniczyli w zajęciach  lekcyjnych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pomocą platformy Teams. Zajęcia będą się odbywały według obowiązującego planu lekcji. Pozostałe klasy, tj. 1a, 1b, 2a, 3a, 4b i 6a będą miały lekcje stacjonarnie w szkole. Przedszkole również funkcjonuje normalnie.

Przypominamy także, że czwartek 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, a piątek 15 października jest dodatkowym dniem wolnym z puli dni do dyspozycji dyrektora szkoły. W oba te dni w szkole podstawowej nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale w godzinach 6.45 – 16.00 będzie funkcjonowała świetlica. Bardzo prosimy rodziców o zgłaszanie wychowawcom zapotrzebowania na zajęcia opiekuńcze w tych dniach.