Dnia 30.04.2019 r. podczas wspólnych zajęć dotyczących świąt majowych gr. Sówek i Wiewiórek utrwaliły sobie wiadomości dotyczące symboli narodowych i Unii Europejskiej oraz poznały znaczenie słowa Konstytucja.