Zespół Szkół w Damnicy

Zespół Szkół w Damnicy, ul. Marii Konopnickiej 1, 76-231 Damnica

Sekretariat czynny jest w dni robocze od 7.30 do 15.30
Nr telefonu (59) 8113021,
Nr faksu (59) 8113021
NIP 839-28-56-041
Sekretariat: sekretariat@zsdamnica.pl
Dyrektor: Andrzej Kordylas
tel. 59 8113021 lub 533 999 321
e-mail dyrektor@zsdamnica.pl
Wicedyrektor: Maria Czerska
tel. 59 8113021 lub 535 999 321
Pedagog: pedagog@zsdamnica.pl

SKARGI i WNIOSKI przyjmowane są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30