Zespół Szkół w Damnicy

Zespół Szkół w Damnicy, ul. Marii Konopnickiej 1, 76-231 Damnica

Sekretariat czynny jest w dni robocze od 7.30 do 15.30
Nr telefonu (59) 8113021,
Nr faksu (59) 8113021,
NIP 839-28-56-041,
Sekretariat: sekretariat@zsdamnica.pl

p.o.Dyrektora szkoły: Maria Czerska
tel. 59 8113021 adres e-mail: czerska.m@zsdamnica.pl
p.o. Wicedyrektora szkoły: Katarzyna Dzitko-Nawrocka
tel. 59 8113021 adres e-mail: dzitko-nawrocka.k@zsdamnica.pl
Pedagog: Małgorzata Cymek-Dudzik
tel. 59 8113021 adres e-mail: pedagog@zsdamnica.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w sekretariacie szkoły.