Szanowni Państwo,

w związku z tym, że Gmina Damnica planuje złożenie wniosku w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” na dofinansowanie zakupu komputerów/laptopów do nauki zdalnej, proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami i złożenie wniosków przez zainteresowane osoby.

Komputery/laptopy zostaną zakupione przez Gminę Damnica w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie)

Aby móc skorzystać z grantu należy pobrać oświadczenie i złożyć je w sekretariacie szkoły do 22 października 2021 r.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

  1. Zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
  2. Są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach
  3. Nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (m.in. z programu „Zdalna Szkoła”)

Weryfikacja osób uprawnionych zostanie przeprowadzona na podstawie danych z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

KLAUZULA ZE ZGODĄ-GRANT PPGR

OŚWIADCZENIE_DLA_RODZICA