Drodzy Rodzice!
Zapraszamy do udziału w IV Międzygminnym Konkursie Plastycznym pt. „Anioły, Aniołeczki…”.
Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: 3-latki, 4-latki, 5-latki i 6-latki.
Technika i forma wykonania pracy:
– 3-latki: dowolna technika, format A4,
– 4-latki: dowolna technika, format A4,
– 5-latki: dowolna technika (np. anioły wiszące muszą mieć zawieszkę),
– 6-latki: dowolna technika (np. anioły wiszące muszą mieć zawieszkę).
Będą oceniane: oryginalność i pomysłowość, estetyka i technika wykonania, samodzielność dziecka.

Prace należy podpisać (imię i nazwisko dziecka, wiek, nauczyciel prowadzący, placówka z adresem).
Prace należy składać u wychowawcy grupy do 11 grudnia 2020 roku.

Do pracy należy dołączyć podpisaną Kartę Zgłoszenia do konkursu.
Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 18 grudnia 2020r.
Za udział przewidziane są dyplomy i nagrody.