Pani Katarzynie Dzitko – Nawrockiej

wyrazy głębokiego i szczerego współczucia z powodu śmierci

Taty

śp. Zdzisława Dzitko

składają pracownicy Zespołu Szkół w Damnicy