Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy z dnia 9 marca 2020 roku, informujemy o odwołaniu wszystkich wyjazdów, wycieczek szkolnych oraz imprez masowych, plenerowych i szkolnych.

Zarządzenie 8/20 Dyrektora Zespołu Szkół w Damnicy