Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną czasowo ograniczone zostało funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Do 25 marca 2020 r. budynki szkół i przedszkoli będą zamknięte w związku z tym zaleca się wprowadzenie środków ostrożności w  procesie rekrutacji do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych.

Terminy pozostają bez zmian, a rodzice proszeni są, aby wnioski o przyjęcie dziecka  i kontynuację wychowania przedszkolnego wypełniane były elektronicznie i wysłane pocztą lub skanem do szkoły lub przedszkola, a oryginały będzie można dostarczyć w terminie późniejszym.

Wypełnione wnioski można także wrzucić do urny w Zespole Szkół w Damnicy w godzinach pracy sekretariatu tj. 7:30 – 15:00.