Szanowni Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Damnicy,

w związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dniem 12 marca br. w szkołach i przedszkolach w całej Polsce zostają  zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, a od 16 marca br. także zajęcia opiekuńcze. Uczniowie będą przebywać w domu do 25 marca. Nie jest to jednak czas ferii i na ile to będzie możliwe, chcemy kontynuować proces edukacyjny, a przede wszystkim pracować nad przygotowaniem uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Nauczyciele przygotują dla Państwa dzieci materiały dydaktyczne i zalecenia do samodzielnej pracy uczniów w domu oraz prześlą je Państwu przez dziennik elektroniczny. Proszę o sprawdzanie wiadomości publikowanych przez nauczycieli w e-dzienniku, przekazywanie powyższych materiałów i zaleceń dzieciom oraz w miarę możliwości kontrolowanie ich realizacji.

MEN rekomenduje wykorzystanie platformy epodreczniki.pl z udostępnionymi e-materiałami do samodzielnej nauki przez uczniów.

Od 16 do 25 marca br. sekretariat Zespołu Szkół w Damnicy będzie czynny w godzinach 7.30 – 15.00, w kasie szkoły nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe,  prosimy je regulować na konto :

BS USTKA 93 9315 0004 0010 8155 2000 0010.

Prosimy Państwa o rozważenie możliwości załatwiania spraw urzędowych przez telefon pod numerem 598113021 lub e-mailem na : sekretariat@zsdamnica.pl

 

Dyrektor Szkoły Maria Czerska