Informujemy, że od dnia 23 października zostanie przywrócona organizacja ruchu na ul. M. Konopnickiej w Damnicy, tj. przystanek, który tymczasowo był zlokalizowany przy ul. Witosa, zostanie zlikwidowany. Nowy przystanek znajduje się przy zatoce autobusowej w pobliżu szkoły w Damnicy.

Jednocześnie informujemy, że od poniedziałku, 25 października 2021 r., zamknięte zostanie tymczasowe przejście i wzdłuż budynku szkoły i wejście do budynku od strony boiska wewnętrznego.

Rodziców grup przedszkolnych prosimy o korzystanie z następujących wejść:

Grupy przedszkolne A i B – wejście przy administracji

Grupy przedszkolne „zerówkowe” C i D – dotychczasowe wejście przy sali gimnastycznej

Uczniowie korzystają z wcześniej udostępnianych wejść do szkoły:

Klasy I – IV – wejście główne do szkoły

Klasy V – VIII – wejście przez piwnicę