W piątk 05 łekwiata òdbił sã w Szkòle w Damnicë  
IV Przezér Kaszëbsczich Spiéwónków pód titlã „A jô so spiéwiã pò kaszëbskù”.
Gòscy ùroczësto przëwitała młodzëzna ë direchtór naji szkółë wastnô  Maria Czerskô.
  Tegò roku przedstawilë swòji dokôze szkòłë z Damna,Zagórzëcë, Głobina i Damnicë.
Szkłòłownice zaspiéwale piãkno spiéwónczi
I króm tego bëłë tuńce chterny wprowadzełë dobri nastrój westrzód gòscy.
Swòją bëtnoscą zaszczëcele nas gòsce: Wójt Gminë Damnica
wasta- Andrzej Kordylas, zastãpòwnik  wójta wasta-Grzegórz Kiczmachòwsczi,
przidnik Partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò w Łãczëcach
wasta Zbigórz Bëczkòwsczi . Z Radë Gminë  Damnica wastnô Sławomira Sewerëńskô,
z Nadlesnictwa Damnica wastnô Ana Krysak.

Bëlë tiż direchtorze szkòłów : 
- Damno  wastnô Jóanna Rusak                 
- Zagórzëcë wasta Róbert Nowak.

Rôczimë do Damnicë za rok!
Barbara Szul