Instytucja wprowadziła nowe  druki i zasady.

Poniżej nowe druki do pobrania:

KLAUZULA ZE ZGODĄ-GRANT PPGR

oświadczenia_rodzica/opiekuna_prawnego

Obecnie oświadczenia  mogą składać wszyscy, którzy są członkami rodzin (krewni w linii prostej) pracujących w PPGR, pracujących  niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkujących w miejscowości lub w gminie objętej PPGR .

Prosimy o dołączanie dokumentów potwierdzający zatrudnienie w PPGR.

Osoby, które już złożyły oświadczenia, proszone są o ich uzupełnienie i dostarczenie zaświadczenia bądź innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w PPGR.